Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory > Jak žádat o službu

Jak žádat o službu

Prvním krokem pro zájemce o službu je kontaktování sociální pracovnice, která Vám podá potřebné informace, nebo máte možnost si přímo podat žádost. Žádost lze stáhnout na těchto stránkách (záložka „Dokumenty ke stažení“), popřípadě si ji vyzvednout v budově SSMJ – domov pro seniory. Můžeme vám nabídnout i jinou možnost doručení (např. zaslání poštou, emailem).

Po obdržení žádosti Vás po předchozí dohodě navštíví sociální pracovnice za účelem provedení sociálního šetření a zároveň Vám poskytnou další potřebné informace, sociální poradenství, eventuálně další kontakty na jiné služby. Informace o službě jsou žadateli poskytovány v co nejpřijatelnější formě s ohledem na jeho situaci, zdravotní stav, možnost vnímat a chápat obvyklým způsobem. Sociální šetření je prováděno za účelem získání potřebných informací pro posouzení Vaší nepříznivé sociální situace a zjištění, zda je možno požadovanou službu poskytnout. S žadatelem, který splňuje podmínky pro přijetí, není možné zpravidla z kapacitních důvodů okamžité uzavření smlouvy o poskytování služby. Jeho žádost je proto zaevidována do Evidence zájemců o službu. Z Evidence zájemců o službu je při uvolnění kapacity osloven sociální pracovnicí vybraný zájemce o službu.

Uzavírání smlouvy o poskytování služby

Zpravidla v den nástupu je s Vámi uzavřena předjednaná smlouva o poskytování služby, která vymezuje podmínky pro poskytování služby, stanovuje práva a povinnosti obou stran. Smlouva může být podle Vašeho zdravotního stavu uzavřena i v zastoupení dle aktuální právní legislativy.