Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Azylový dům Jičín > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Posláním Azylového domu Jičín je zajištění dočasného (nepřevyšující zpravidla jeden rok) a bezpečného zázemí lidem nacházejícím se v nepříznivé situaci spojené zejména se ztrátou nebo rizikovým bydlením. Poskytnutí podpory s cílem stabilizování se v dané situaci, pomoc při zvládání, obnovení nebo naučení běžných úkonů (péče o domácnost, péče o dítě, hospodaření s penězi, denní režim apod.). Následně dopomoc při hledání a posunu do vlastního bydlení.

Komu je služba určena

Sociální služba je určena matkám / ženám s max. třemi dětmi, otcům / mužům s max. třemi dětmi a rodinám s max. dvěma dětmi, kteří bydlí (mající trvalé bydliště) v Královehradeckém kraji a nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

Komu není služba určena

Sociální služba není určena:

  • osobám se ztíženou možností pohybu a orientace (zařízení azylový dům není bezbariérové),
  • osobám, jejichž zdravotní stav by vyžadoval poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám trpícím akutním infekčním onemocněním,
  • osobám trpícím duševním onemocněním, které by narušovalo kolektivní soužití,
  • osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

Poskytované služby azylového domu

Služby poskytované v azylovém domě se řídí § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Každý byt v azylovém domě je vybaven vlastní kuchyňskou linkou a základním kuchyňským vybavením, včetně elektrospotřebičů (mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) potřebných pro přípravu odpovídající stravy. Po předchozí domluvě lez provádět přípravu stravy za přítomnosti a pomoci pracovnice azylového domu, popřípadě využít konzultace k přípravě vhodné stravy.

Poskytnutí ubytování

Azylový dům poskytuje ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci na dobu zpravidla nepřevyšující dobu jednoho roku. Byty jsou vybaveny vlastním hygienickým zázemím (koupelna, WC). Uživatelé mohou využívat společnou pračku a prostory pro sušení prádla. K azylovému domu náleží i dvorek, kde lze trávit volný čas se svými dětmi.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V rámci pobytu je uživateli poskytována pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujícícíh sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Během pobytu uživatelka pracuje na plnění individuálního plánu s cílem vyřešení své nepříznivé sociální situace.

Základní sociální poradenství

Uživateli je poskytováno základní sociální poradenství (řešení své situace, orientace v dávkovém systému, pomoc při vyplnění potřebných formulářů, pomoc při hledání bydlení a práce, vyřízení praktických a dětských lékařů, řešení dluhové problematiky, doporučení na navazující služby apod.).

Navazující služby

Sociální služba azylový dům za účelem poskytování kvalitních služeb a vyřešení sociální nepříznivé sociální situace uživatele spolupracuje se službami působícími v regionu.

Adresář poskytovaných sociálních služeb

Kapacita

Azylový dům Jičín disponuje celkem pěti byty s celkovým počtem 14-ti uživatelů. Jeden byto velikosti 1kk o dvou lůžkách je určen pro cílovou skupinu mladí dospělí do 26-ti let. Nadále má dva byty o velikosti 1kk určené pro matku / ženu s jedním dítětem a dva byty o velikosti 2kk pro matku / ženu s max. třemi dětmi.

Stížnosti

Pokud během poskytování služby budete mít pocit, že nejste s něčím spokojeni a žádáte prošetření a nápravu skutečnosti, ke které máte výhrady nebo vás poškodila, máte možnost vznést připomínku nebo podnět k této skutečnosti.

Stížnosti, připomínky a podněty jsou chápány jako výkon práva uživatele služby a jsou považovány za příležitost ke zvýšení kvality poskytované služby.

V případě podání stížnosti máte možnost oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s pověřenými osobami.

Pověřené osoby:

  • ředitel Sociálních služeb města Jičína,
  • vedoucí azylového domu,
  • sociální pracovnice azylového domu.

Stížnost můžete podat formou ústní, písemnou nebo anonymní. K podání stížnosti můžete využít i  označenou schránku umístěnou v přízemí budovy SSMJ - domova pro seniory.

Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně. U  anonymní formy podání stížnosti bude závěrečné stanovisko po dobu 2 týdnů zveřejněno v písemné podobě na nástěnce v hlavní chodbě budovy Azylového domu Jičín.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Město Jičín – Ing. Rostislav Vodák, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 17. listopadu 16, 50601 Jičín, tel.: +420 493 545 230

Veřejný ochránce práv – JUDr. Stanislav Křeček, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 777