Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Chráněné bydlení > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Posláním zařízení je poskytnutí pomoci a podpory osobám s chronickým duševním nebo mentálním onemocněním tak, aby mohli vést samostatný život v prostředí města Jičína. Ubytování uživatelů chráněného bydlení je zajištěno nepřetržitě celoročně. Pracovníci chráněného bydlení jsou zde přítomni v pracovních dnech v době od 7.00 do 19.00 hod., v sobotu, v neděli a o svátcích v době od 7.00 do 13.00 hod.

Služby jsou poskytovány ve čtyřpodlažní budově, která se nachází v blízkosti centra města Jičín. Celková kapacita chráněného bydlení je 12 bytů.

Komu je služba určena

Poskytované služby jsou určeny osobám starším 18 - ti let. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního nebo mentálního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby.

Komu není služba určena

Sociální služba chráněné bydlení není určena:

 • osobám, kterým by k soběstačnému životu postačila pomoc dostupné pečovatelské služby,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou celodenní péči,
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe i okolí,
 • osobám, které z důvodu zdravotního stavu potřebují bezbariérové bydlení,
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (závislost na alkoholu apod.)

Jaké služby poskytujeme

Ubytování

Chráněné bydlení je samostatnou čtyřpodlažní budovou bez výtahu se 14 samostatnými byty (12 bytů využívají uživatelé chráněného bydlení, 1 byt je cvičný a 1 byt je zázemím pro pracovníky chráněného bydlení). Každý byt má předsíň, koupelnu s  WC a pokoj s kuchyňským koutem. Všechny byty jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Byty jsou vybaveny plně zařízenou kuchyňskou linkou, pohovkou nebo rozkládacím gaučem, jídelním stolem se 4 židlemi, konferenčním stolkem, komodou a šatní skříní. V každém bytě je lednice a sporák nebo varná deska. Uživatelé mají možnost dovybavit byt vlastním nábytkem. Ve  všech bytech je k dispozici TV přípojka a signál WI-FI pokrytí. Za budovou chráněného bydlení se nachází zahrada s pergolou a zahradním nábytkem vhodná k relaxaci a společným posezením uživatelů a pracovníků. V ceně ubytování je zahrnuto vytápění, spotřeba teplé a studené vody a spotřeba elektrické energie.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Tato služba zahrnuje podporu s přípravou stravy. Zahrnuje všechny úkony od  vyhledání vhodného receptu pro přípravu stravy, podporu při nákupu surovin až po samotnou pomoc při přípravě jídla, vaření. Dle individuálních potřeb uživatelů je možno využít dovozu stravy z Domova pro seniory v Jičíně nebo od jiných místních komerčních dodavatelů hotových jídel.

Úkony péče

Pomoc a podporu při úkonech péče poskytují uživatelům pracovníci chráněného bydlení. Tato pomoc a podpora je uživatelům poskytována individuálně, dle aktuálních potřeb a  aktuálního zdravotního stavu, a to zejména v těchto oblastech:

 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice chráněného bydlení. Schůzku se sociálními pracovníky je možné domluvit předem (na telefonních číslech uvedených v kontaktech) ve všedních dnech v době od 7.00 hod do 15.30 hod.

Uživatelům chráněného bydlení poskytují sociální pracovníci poradenství a pomoc v oblastech:

 • vyřizování sociálních dávek, příspěvku na péči a invalidního důchodu,
 • pomoc při zajišťování úhrady různých poplatků,
 • zprostředkování úředních záležitostí (změna trvalého pobytu, občanský průkaz, návštěva notáře atd.),
 • pomoc při zajištění potřebných pomůcek,
 • sociální poradenství v oblastech, ve kterých potřebuje uživatel poradit nebo hájit svá práva,
 • pomoc při zprostředkování volebního práva,
 • poradenství v oblastech návazných a speciálních služeb.

Stížnosti

Pokud budete mít během poskytování služby pocit, že nejste s něčím spokojeni a žádáte prošetření a nápravu skutečnosti, ke které máte výhrady nebo vás poškodila, máte možnost vznést připomínku nebo podnět k této skutečnosti. Stížnosti, připomínky a podněty jsou chápány jako výkon práva uživatele služby a jsou považovány za příležitost ke zvýšení kvality poskytované služby.

V případě podání stížnosti máte možnost oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s pověřenými osobami.

Pověřené osoby:

 • Ředitel Sociálních služeb města Jičína,
 • Sociální pracovník pověřený vedením chráněného bydlení,
 • Vedoucí sociálního úseku.

Podání stížnosti je možné formou ústní, písemnou nebo anonymní. Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně. U anonymní formy podání stížnosti bude závěrečné stanovisko po dobu 2 týdnů zveřejněno v písemné podobě na nástěnce v přízemí budovy SSMJ - domova pro seniory v Jičíně, Hofmanova 574, ve vchodové hale a na nástěnce na chodbě chráněného bydlení.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Město Jičín – Ing. Havlová Iveta, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel: +420 493 545 230

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel. +420 221 922 664

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - vedoucí odboru sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 495 817 111

Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888