Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Noclehárna > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Posláním sociální služby noclehárna je zajištění noclehu a podmínek pro osobní hygienu osobám, které se ocitly z důvodu nepříznivé sociální situace bez přístřeší a předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova.

Komu je služba určena

Služba je určena mužům a ženám bez přístřeší starší 18-ti let, kteří jsou fyzicky soběstační a z nenadálých důvodů (ztráta bydlení; nevyhovující, nejisté nebo ohrožují bydlení; nedostatek peněz pro zajištění běžného bydlení) se ocitli bez přístřeší.

Komu není služba určena

Služba není určena pro osoby, které :

  • jsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek (u alkoholu je tolerance do 1,5 promile),
  • jsou nesoběstačné, potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů (noclehárna není bezbariérové zařízení),
  • potřebují pomoc zdravotnického zařízení,
  • mají akutní infekční onemocnění,
  • jsou nositeli parazitů,
  • svým chováním ohrožují na životě sebe i své okolí.

Poskytované služby noclehárny

Noclehárna zajišťuje pro uživatele dvě základní činnosti - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a přenocování. Dále uživatel může využít ostatní prostory a zařízení noclehárny (kuchyňka se zázemím, společenská místnost s televizí, pračka) a zažádat o potraviny z potravinového skladu nebo čisté oblečení ze sociálního šatníku. Uživatel má možnost využít uzamykatelné skříňky pro úschovu svých věcí, šatník, který mu na požádání odemkne pracovník noclehárny nebo potravinovou banku.

V případě zájmu se uživatel může obrátit na sociální pracovnici městského úřadu při řešení své nepříznivé sociální situace. Schůzku zajistí pracovník noclehárny na požádání - zavolá nebo předá kontakt uživateli.

Kapacita

Kapacita služby je 6 lůžek (4 lůžka pro muže a 2 lůžka pro ženy).

Cena

Cena za využití služeb činí 40,- Kč / noc.

Časová dostupnost

Noclehárna funguje celoročně od 18:00 do 8:00 hodin následujícího dne.

Příjem osob 18:00 - 20:00 hod
Noční klid 22:00 - 6:00 hod
Budíček 7:00 hod
Odchod z noclehárny do 8:00 hod

Stížnosti

Každá osoba má právo vznést stížnost ohledně poskytování služby, zařízení, personálu. Uživatel může stížnost vznést ústně nebo písemně. Stížnost může zanechat u pracovníka noclehárny, v jiném případě se může se stížností obrátit na vedoucího noclehárny, popřípadě na ředitele Sociální služeb města Jičína. Pro anonymní podání stížnosti lze využít schránku umístěnou na chodbě noclehárny, kam se může písemná stížnost vhodit, nebo zasláním poštou na adresu Hofmanova 574, Nové Město, 506 01 Jičín.

Vyřizování stížností se řídí dle vnitřního řádu noclehárny.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Město Jičín – Ing. Havlová Iveta, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel: +420 493 545 230

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel. +420 221 922 664

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - vedoucí odboru sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 495 817 111

Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888