Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Chráněné bydlení > Jak žádat o službu

Jak žádat o službu - chráněné bydlení

Prvním krokem pro zájemce o službu je kontaktování sociálního pracovníka, který Vám podá potřebné informace, nebo máte možnost si přímo podat žádost. Žádost lze stáhnout na těchto stránkách (záložka „Žádost“), popřípadě si ji vyzvednout v budově SSMJ – domov pro seniory. Můžeme vám nabídnout i jinou možnost doručení (např. zaslání poštou, emailem).

Po obdržení žádosti Vás, po předchozí dohodě, navštíví sociální pracovník chráněného bydlení, za účelem provedení sociálního šetření a zároveň Vám poskytne další potřebné informace, sociální poradenství, eventuálně další kontakty na jiné služby. Informace o službě jsou žadateli poskytovány v co nejpřijatelnější formě s ohledem na jeho situaci, zdravotní stav, možnost vnímat a chápat obvyklým způsobem. Sociální šetření je prováděno za účelem získání potřebných informací pro posouzení Vaší nepříznivé sociální situace a zjištění, zda je možno požadovanou službu poskytnout. S žadatelem, který splňuje podmínky pro přijetí, není možné zpravidla z kapacitních důvodů okamžité uzavření smlouvy o poskytování služby. Jeho žádost je proto zaevidována do Evidence zájemců o službu. Z Evidence zájemců o službu je při uvolnění kapacity osloven sociálním pracovníkem vybraný zájemce o službu.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby

Zpravidla v den nástupu je s Vámi uzavřena předjednaná smlouva o poskytování služby, která vymezuje podmínky pro poskytování služby, stanovuje práva a povinnosti poskytovatele i uživatele. Smlouva může být podle Vašeho zdravotního stavu uzavřena i v zastoupení dle aktuální právní legislativy.