Jak žádat o službu - denní stacionář Domovinka


Více informací a odpovědi na dotazy k poskytování služby sdělí pracovníci oprávnění vést jednání se zájemcem o službu – vedoucí nebo sociální pracovník denního stacionáře Domovinka, ředitel Sociálních služeb města Jičína.


Žádost zájemce získá

Vyplněnou žádost zájemce předá v sídle denního stacionáře Domovinka, zašle poštou nebo elektronicky.

Po přijetí žádosti navštíví žadatele sociální pracovník, provede sociální šetření, poskytne další potřebné informace, základní sociální poradenství, eventuálně předá kontakty na další služby.

Sociální šetření je prováděno po předchozí dohodě a probíhá zpravidla v domácnosti žadatele.Účelem šetření je získání informací potřebných k posouzení nepříznivé sociální situace žadatele, potřebnosti žádané služby, rozsahu pomoci a podpory a možnosti službu poskytnout.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů od přijetí žádosti.

Při vyřizování žádosti a sjednávání služby se vždy vychází z konkrétních potřeb žadatele a provozních a personálních možností poskytovatele.UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY


Smlouva o poskytnutí služby vymezuje podmínky a rozsah poskytování služby, stanovuje práva a povinnosti obou smluvních stran a je jejich ochranou. Uzavírá se písemně před zahájením poskytování služby, nejpozději první den poskytování služby.

Projednání obsahu smlouvy se mohou se souhlasem uživatele účastnit další osoby (rodinný příslušník, přítel apod.). V souladu s platnou právní legislativou může být smlouva uzavřena i v zastoupení.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.